Hipoterapija

hipoŠto je hipoterapija?

Hipoterapija je poseban oblik fizioterapije na neurološkoj osnovi. Izvodi je fizioterapeut s dodatnim znanjem kao samostalnu terapiju i dodatan oblik fizioterapije koji nadograđuje osnovnu fizioterapiju. U svrhu postizanja terapijskog cilja koriste se trodimenzionalni pokreti konja. Pacijenta na hipoterapiju upućuje liječnik specijalist koji utvrđuje kontraindikacije i preporučuje navedeni oblik terapije. Fizioterapeut temeljem procjene utvrđuje plan i program hipoterapije za pojedinog pacijenta.

S kojim problemima se susreću roditelji djece koja trebaju hipoterapiju?

1. Je li hipoterapija prava terapija za moje dijete?
2. Nerazumijevanje liječnika za ovu vrstu terapije (liječnik ne želi potpisati i odobriti pristupnicu).
3. Financijska nedostupnost terapije

Kako Vam Centar “Ritam s konjem” može pomoći u rješavanju tih poteškoća?

1. Stručnim pregledom fizioterapeuta određujemo indikacije ili kontraindikacije za hipoterapiju tj. mogućnost korištenja hipoterapije.
2. Upućujemo potencijalnog korisnika na pregled suradnim kolegama liječnicima.
3. Ostvarujemo različite projekte i donacije kojima smanjujemo cijenu koju plaća sam korisnik terapije.

KOJI SU UČINCI HIPOTERAPIJE?

1. Trodimenzionalno kretanje trupa kroz sve tri ravnine – najveća dobrobit hipoterapije
2. Pozitivne promjene mišićnog tonusa,
3. Izgradnja centralnog mišićnog tonusa,
4. Prekidanje patoloških (nepravilnih) obrazaca kretanja,
5. Uravnoteženo ponavljanje pravilnih obrazaca gibanja,
6. Velika motivacija i želja za sudjelovanjem u poboljšanju stanja,
7. Pozitivan odnos koji nastaje između pacijenta i konja

ŠTO JE POTREBNO UČINITI PRIJE POČETKA TERAPIJE?

1. Prijava i pregled korisnika od strane hipoterapeuta
2. Popunjavanje pristupnice i pregled liječnika
3. Dogovor termina i redovitost terapije

Ciljevi, kontraindikacije i utjecaj terapije

Ciljevi hipoterapije očituju se kroz:

Neuromotorički utjecaj: poboljšanje neuroloških poremećaja gibanja utjecajem na regulaciju tonusa, kontrole trupa, koordinacije, ravnoteže, ritma i opuštenosti mišića.

Senzorički utjecaj: poboljšanje saznanja na svim nivoima utjecajem na svjesnost svojeg tijela, svjesnosti prostora preko iskustva gibanja u prostoru, senzorička integracija, primanje i obrada impulsa, senzibilitet, disanje i govor.

Psihomotorički utjecaj: utjecaj na harmonizaciju tjelesnih sposobnosti sa psihičkim kroz ocjenu vlastitih sposobnosti, povjerenje u svoje tijelo, koncentracija, osobni razvoj, razvoj i sposobnost ponašanja.

Sociomotorički utjecaj: rad na komunikaciji, prihvaćanju sebe i ostalih oko sebe, osjećaj vlastite vrijednosti te samosvijest.

Indikacije za hipoterapiju

Hipoterapija se preporuča osobama koje imaju sljedeće dijagnoze:

cerebralnu paralizu
multiplu sklerozu
ozljedu glave
cerebro vaskularni Inzult
mišićnu distrofiju
spinu bifidu
spastični tortikolis
mentalna oboljenja
Downov sindrom
autizam
u rehabilitaciji slijepih i slabovidnih osoba te osoba oštećenog slušnog aparata
Klinički simpotomi su abnormalni mišićni tonus, abnormalni refleksi, smanjena posturalna kontrola tijela i smanjena mobilnost.

Kontraindikacije

Hipoterapija se ne preporuča osobama mlađima od četiri godine
osobama sa iskrivljenjem kralježnice većim od 30 stupnjeva
kod atlantoaksijalne nestabilnosti
osobama koje boluju od artroze i iščašenja kuka te kod težih oblika osteoporoze i patoloških lomova kostiju
osobama koje pate od hemofilije
dekubitusa (otvorene rane)
nekontroliranih epileptičnih napada
osobama koje imaju krvožilne smetnje zbog aneurizme ili angioma i osobama koje primaju terapiju koja utječe na koagulaciju krvi

Utjecaj hipoterapije

Hipoterapija pozitivno djeluje na normalizaciju mišićnog tonusa, povećava obim pokreta, kontrolira držanje tijela, poboljšava koordinaciju, ravnotežu, cirkulaciju i disanje, pojačava koncentraciju i pažnju. Pored utjecaja na fizičko zdravlje dokazano je da pozitivno djeluje na učenje, motoriku, poboljšava koordinaciju oko-šaka, vidnu i prostornu percepciju te djeluje blagotvorno sa emocionalnog, psihološkog, socijalnog i edukativnog aspekta. Korisnik ove terapije sjedi na konju bez sedla, na taj način se bolje prenose ritmičke oscilacije koje simuliraju pokrete zdjelice kod ljudi. To je izuzetno dobra vježba zdjelice i trupa, što osobama koje se kreću otežano ili pomoću invalidskih kolica predstavlja izvanrednu terapiju kao dopunu standardnim terapijama. Nakon što korisnik zadovolji ciljeve hipoterapije, nastavlja s ostalim oblicima rehabilitacije uz pomoć konja ili se upućuje na sportsko – rekreativno jahanje ili vožnju zaprega.

Pridružite se 30+ zadovoljnih korisnika Centra Ritam s konjem
Kontaktirajte nas