O nama

Priča o nama

Centar „Ritam s konjem“ podružnica je Udruge fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja s vizijom pružanja inovativnih i nedostupnih terapijskih procesa za osobe s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom na području Krapinsko – zagorske županije. Stvaranjem uvjeta i suradnjom s Ranchom Pia 2013. godine Udruga obrazuje prvostupnika fizioterapie i radne terapije Josip Knezića za hipoterapeuta u Centru CIRIUS Kamnik Slovenija. Terapijski procesi na Ranch-u Pia provode se do sredine 2014. godine kada Udruga stječe financijske uvjete i unajmljuje imanje s natkrivenim jahalištem u Stubičkim Toplicama , kupuje dva konja i potrebnu opremu. Slijedom razvoja Udruga odlučuje krajem 2015. godine djelovanje u području terapija i aktivnosti uz pomoć konja usmjeriti kroz podružnicu naziva Centar „Ritam s konjem“ . Centar je usmjeren pružanju terapija i aktivnosti pomoću konja osobama s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te rekreativnog jahanja za građanstvo.

Što drugi kažu o nama

Terapeuti i volonteri se odlično odnose prema djeci, bilo nam je jako zabavno. Svi su srdačni, sve su nam objasnili i djecu poučili o mnogim stvarima, prvenstveno o konjima. Sve najbolje!

Zašto odabrati Centar ”Ritam s konjem “?

Provođene hipoterapije kao jednog segmenta unutar terapija i aktivnosti pomoću konja iziskuje harmoniju i sklad funkcioniranja hipoterapijskog tima. Tim se sastoji od adekvatnog konja, hipoterapeuta, vodiča konja i korisnika. U ovom timu svatko svojom ulogom pridonosi kako bi terapija bila uspješna i produktivna. Naš korisnik odnosno jahač centar je našeg zbivanja kojemu svaki član tima nastoji prilagoditi i pružiti maksimalno kvalitetan rad. Kvalitetan rad iziskuje pravilno odabranog konja koji svojom strukturom tijela, korakom i naravi točno odgovara našem korisniku. Struktura tijela i narav univerzalno su propisani pravilnikom o provođenju hipoterapije, a korak konja dijelimo na korak bržeg ili sporijeg tempa koji prilagođavamo ovisno o tonusu i specifičnosti korisnika. Vodič konja osoba je koja svojim poznavanjem i radom s konjem osigurava pravilan korak tijekom terapije i sigurno kretanje konja. Hipoterapeut svojim znanjem i vještinama iskorištava blagodati konja za provođenje fizioterapije na konju s ciljem zadovoljavanja unaprijed predviđenih ciljeva poput rada na ravnoteži, posturi, socijalizaciji, tonusu i ostalim medicinskim ciljevima. Dobro obavljena terapija produkt sklada i harmonije funkcioniranja hipoterapijskog tima s krajnjim ciljem medicinskog napretka korisnika i poticanju razvoja pravih jahačkih sposobnosti.

Naš tim uz pomoć konja i prirode do poboljšanja vaše rehabilitacije (zdravlja) u cilj dugoročne suradnje, ljubavi prema konjima i rekreacije.

Josip Knezić, naš predsjednik.

Naša vizija je omogućiti dostupnost terapija pomoću konja osobama s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kao dio rehabilitacijskog procesa, te približiti građanstvu znanja jahanja i konja kao oblik razonode i boravka u prirodi sa životinjama.

U želji profesionalnog djelovanja na području fizioterapije i radne terapije unatrag 6 godina skupina tadašnjih studenata i entuzijasta odlučili su osnovati stručno–zdravstvenu Udrugu fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja. Potaknuti svjesnošću već tadašnje vrlo teške situacije u zaposlenju u struci kroz sustav zdravstva i rehabilitacijskih centara, a potaknuti željom za osvježavanjem fizioterapije i radne terapije stručnim novitetima tražili smo mjesto djelovanja u području struke na području Krapinsko – zagorske županije. Slijedom godina i razvoja u različitim smjerovima zasigurno svoju poziciju djelovanja učvrstili smo u području pružanja novih terapijskih procesa na području Krapinsko – zagorske županije. U tom području djelovanja razvija se i područje terapija i aktivnosti pomoću konja za koje smo dodatno osnovali Centar s ciljem bržeg, boljeg i kvalitetnijeg razvoja. U raljama financijske neizvjesnosti, potrebe za dokazivanjem i borbe za opstankom iz dana u dan djelovanje Centra i Udruge nošeno je na krilima stručnih kolega entuzijasta, suradnika i volontera. Svaki napredak u razvojnom ili terapijskom smislu korisnika trenutno su najveća nagrada trudu cijeloga tima. Vizija našega razvoja temelji se na načelima stručnosti i educiranosti s krajnjim ciljem razvoja Centra u širokom spektru stručnog djelovanja kroz oblik financijske opstojnosti, samozapošljavanja i dobrobiti društvenoj zajednici.