Konjičke staza broj 2 Centra “Ritam s konjem”

08. 1. 2018.

Težina staze: 3/5
Trajanje: 1 h do 1,5 h
Duljina staze: 7,6 km
Namjena staze: Jahačima srednjeg znanja i izdržljivosti jahanja.
Opis staze: polazak od Centra prema Krušljevom selu makadamom. Na križanju skretanje prema streljani te prolazak kroz kraći šumoviti dio koji vodi do livade. Livadom nastavak do šljunčanog puta koji vodi repetitora. Od repetitora prolazak manjim asfaltnim dijelom do šume, nastavak na livadu i povratak u Centar.