Sve je spremno za dolazak Sv. Nikole

04. 12. 2016.

Sve je spremno za dolazak Sv. Nikole….vidimo se

https://www.facebook.com/ritamskonjem/videos/1815153168703113/